AI AND MAGIC

You are in the archives

Go back to the current page
Harmonogram / FRIDAY 06 OCTOBER
12:30

AI AND MAGIC

Opis

Dla wielu ludzi błyskawiczny rozwój technologii uczenia maszynowego jest tak złożony, niepojęty i nieprzewidywalny, że nie sposób odróżnić tego fenomenu od magii. Autorka i badaczka Günseli Yalcinkaya, artystka wizualna Joey Holder, artysta muzyczny Lee Gamble oraz mediewista Łukasz Kozak wspólnie zastanowią się nad tym, jak SI wpływa na ewolucję stosunku ludzi do duchowości. Rozważą też potencjał uczenia maszynowego oraz magii w sztuce w tym moc muzyki umożliwiającą przekroczenie granic zachodniego sposobu postrzegania świata, oraz spróbują nakreślić wizję przyszłości uwzględniającą to, co pozaludzkie.Program