You are in the archives

Go back to the current page
←  Powrót
zdjęcie przedstawia Adam Gołębiewski

Adam Gołębiewski

Adam Gołębiewski – eksperymentalny perkusista, muzykolog. Wykorzystuje perkusje i stworzone przez siebie obiekty którymi bada graniczne wartości podstawowych cech dźwięku: głośności, barwy, rejestru i czasu oraz ich relacje wobec ciała wykonawcy. Język ten cechuje prostota i wyraźny, bezpośredni zwrot wobec słuchacza. Materiał dźwiękowy i wydobywające go techniki artykulacji są zarówno realistyczne jak i abstrakcyjne.

Występował i nagrywał z wieloma światowymi przedstawicielami muzyki eksperymentalnej, między innymi z Yoko Ono, Thurston Moore, Kevin Drumm, Fred Lonberg-Holm, Mats Gustafsson, Ken Vandermark, John Edwards, Sharif Sehnaoui, Mazen Kerbaj, Pierre Jodlowski. Na gruncie polskim wymienić należy Roberta Piernikowskiego, Łukasza Rychlickiego czy Mikołaja Trzaskę.


Wydarzenia