You are in the archives

Go back to the current page
Harmonogram / FRIDAY 15 OCTOBER
12:00

Nowe tradycje: dyskusja

Opis

Dyskusja z udziałem czołowych polskich muzyków/ muzyczek, którzy/ które w swoich najnowszych pracach zajmują się przepisywaniem na nowo istniejących tradycji. Wacław Zimpel to kompozytor i instrumentalista, jego najnowsze dzieło „The Spirit Still Remains” powstało we współpracy z Shackletonem. Zimpel opowie o swoim podejściu do klasyki, jazzu oraz do muzyki karnatyckiej z Południowych Indii. Zosia Hołubowska to współtwórczyni projektu „Community of Grieving”, w którym słychać inspiracje takimi formami jak lamentacje i nieszpory. Z kolei Paweł Szamburski to członek zespołu Bastarda, zajmującego się reinterpretowaniem średniowiecznej muzyki pogrzebowej. Temu ostatniemu towarzyszyć będzie Bulat Khalilov z wydawnictwa Ored Recordings. Spotkanie poprowadzi Jennifer Lucy Allan.