You are in the archives

Go back to the current page
Harmonogram / SATURDAY 16 OCTOBER
18:00

"Ludzie, którzy śpią" - pokaz podsumowujący Warsztat Muzycznego Storytellingu

Opis

“Ludzie, który śpią. Work in progres” - pokaz podsumowujący warsztaty muzycznego storytellingu prowadzone przez Aśkę Grochulską (Virtual Geishę), dla którego inspiracją jest powieść „Człowiek, który śpi” George’a Pereca. Pracując w dwuosobowych duetach dramaturg-DJ, uczestnicy tworzą kolektywne, oparte na improwizacji dzieło, które nie tylko używa wypracowanych na warsztatach narzędzi, ale także, ze względu na miejsce realizacji, stanowi zaproszenie dla mieszkańców Krakowa, by stali się bohaterami wydarzenia. Poszczególne elementy zdarzenia narzucają działanie w formie interdyscyplinarnej orkiestry, wyczulają na innych współtwórców, wymagają uważności i skupienia dla poddawanych narracji i odpowiedniego stopnia wyczulenia i wrażliwości, które rezonują z otaczającą rzeczywistością, przetwarzając ją w dzieło artystyczne.


18.00-18.15 Wstęp

18.15-18.45 - Stanisław Miczyk/Tomek Przetacznik - Adrianna Alksnin, Jakub Drewnicki, Marcel Osowick

18.45-18.55 - przerwa

18.55-19.25 - I AM - Jakub Drewnicki

19.25-19.35 - przerwa

19.35-20.05 - Nadia Rodnikovaya - Marcel Osowicki

20.05-20.15 - przerwa

20.15-20.45 - Eta Hox - Adrianna Ewa Alksnin