Joel Stern
←  Back

Bio

Photo of Joel Stern

Bio

Joel Stern

Joel Stern, artysta, kurator i badacz z Naarm jest zainteresowany tym, w jaki sposób nasz świat kształtowany jest przez dźwięk i sposoby słuchania. Sam nagrywał od lat, w grupach Sky Needle, Soft Power i Sunshine Has Blown oraz solowo. Jest pracownikiem naukowym w RMIT School of Media and Communication i szefem zespołu badawczego w ADM+S. Między 2013 a 2022 pełnił rolę dyrektora artystycznego Liquid Architecture, zlokalizowanej w Naarm organizacji non-profit wspierającej sztukę dźwięku, performance oraz dyskursy na temat współczesności.