Joey Holder

Przeglądasz stronę archiwalną

Powrót do strony głównej
←  Powrót
zdjęcie przedstawia Joey Holder

Joey Holder

Joey Holder to artystka wizualna, której prace dotyczą filozoficznych rozważań nad wszechświatem i tym, co nieznane. Interesuje ją nauka przyszłości, medycyna, biologia i relacje między człowiekiem a maszyną. We współpracy z wyselekcjonowanym gronem ekspertów tworzy immersyjne, multimedialne instalacje, w których przygląda się pozaludzkim formom, zarówno naturalnym, jak i technologicznym, a w procesie twórczym bada granice ludzkiego istnienia.


Dotychczas współpracowała z ekspertami w dziedzinie genetyki obliczeniowej, biologii mórz, psychologii behawioralnej oraz dziennikarstwa śledczego w projektach dotyczących rolnictwa przyszłości, biologii syntetycznej i ekosystemów głębin morskich. Zestawiając wiedzę biologiczna, nanotechnologiczną i historię naturalną ze światem interfejsów, aplikacji, wygaszaczy ekranów i urządzeń pomiarowych, wskazuje na nietrwały, zamienny charakter tych pozornie niezwiązanych ze sobą światów, bo “wszystko jest mutacją i hybrydą”.


Poprzez łączenie ze sobą form, które powstały z ludzkiej kultury i za sprawą procesów przemysłowych, Holder bada złożone systemy wymykające się kategoriom “naturalnego” i “sztucznego”. Modyfikacje genetyczne, biologia wirtualna, organizmy wodne - wszystko to elementy rozszerzonej sieci, która pozwala zadawać nowe pytania o ewolucję, adaptachę, zmianę. Holder wystawiała swoje prace w Wielkiej Brytanii i w innych krajach - m.in. w Harvard Museum of Natural History, na biennale w Atenach, Moskwie i Wenecji oraz w Design Museum.Wydarzenia