eastbloc antifascist
←  Powrót
zdjęcie przedstawia eastbloc antifascist

eastbloc antifascist

Eastbloc Anti-Fascist Sound Alliance to muzyczna inicjatywa wspólnotowa rozpoczęta w 2021 roku. Głównym celem tej grupy wolontariackiej jest zbudowanie sieci wzajemnej pomocy, umożliwiającej dzielenie się zasobami między muzykami, dziennikarzami i pracownikami kreatywnymi z regionu, który nosi często wiele imion – Europa Wschodnia, Południowo-Wschodnia, Środkowa, Bałkany, dawny Związek Radziecki, były Blok Wschodni. W swoich pracach organizacyjnych i działaniach grupa dąży do zwiększenia współpracy między wspólnotami muzycznymi tego obszaru i nawołuje do uczciwego doceniania i reprezentowania artystów z tego regionu w wytwórniach, na wydarzeniach i platformach muzycznych związanych z międzynarodową branżą muzyki elektronicznej.