Laura Lotti
←  Powrót
zdjęcie przedstawia Laura Lotti

Laura Lotti

Laura Lotti to mieszkająca w Berlinie teoretyczka mediów i praktyczka, badająca techno-ekonomiczną rolę blockchainów i protokołów kryptoekonomicznych. Lotti dąży do wyzwolenia się z oków akademii; interesuje się i pisze o relacjach między technicznymi, ekonomicznymi i kulturowymi systemami.