Łukasz Mikołajewski
←  Powrót
zdjęcie przedstawia Łukasz Mikołajewski

Łukasz Mikołajewski

Łukasz Mikołajewski - socjolog i historyk idei z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+