Zachary Cooper
←  Powrót
zdjęcie przedstawia Zachary Cooper

Zachary Cooper

Naukowiec, filmowiec i muzyk Zachary Cooper pracuje w Instytucie Prawa i Technologii w Amsterdamie, gdzie zajmuje się wpływem innowacyjnych technologii na władzę państwową. Cooper prowadzi wykłady z prawa i etyki w rozwoju robotów i SI, wyzwań dla prawa związanych z blockchain i innymi technologiami dysruptywnymi, oraz ekonomii platform i działalności spółek międzynarodowych. Poza tym należy do tria Concentration, które wydało swój album pełen "avant-swamp-beatu" nakładem bristolskiego labelu Avon Terror Corps.

Wydarzenia