←  Powrót
zdjęcie przedstawia Agata Pyzik

Agata Pyzik

Agata Pyzik – polska krytyczka sztuki, eseistka i dziennikarka. Pisze zarówno do czasopism polskich („Dwutygodnik”, „Krytyka Polityczna”, „Polityka”, „Szum”) jak i zagranicznych („The Guardian”, „The Wire”, „New Statesman”, „frieze” i „New Humanist”). Jej zainteresowania obejmują głównie kulturę i politykę krajów postkomunistycznych, okres zimnej wojny oraz skutki transformacji ustrojowej. W 2018 roku na polskim rynku ukazała się jej książka „Biedni, ale sexy. Zderzenia kulturowe na wschodzie i zachodzie Europy”, w której analizowała wpływ transformacji ustrojowej z socjalizmu w neoliberalny kapitalizm na sztukę i kulturę w państwach byłego bloku wschodniego. W 2020 ukazała się jej druga książka „Dziewczyna i pistolet”.