←  Powrót
zdjęcie przedstawia Ewa Majewska

Ewa Majewska

Dr Ewa Majewska - feministyczna filozofka i działaczka. Wykłada na ASP w Szczecinie. Pracowała na uniwersytetach: Warszawskim i Jagiellońskim, była też wykładowczynią wizytującą w takich instytucjach, jak Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley, IWM w Wiedniu oraz ICI Berlin. Jest autorką czterech książek (m.in. „Kontrpubliczności ludowe i feministyczne”, „Tramwaj zwany uznaniem”, „Feminizm i solidarność po neoliberalizmie”) oraz około 50 artykułów i esejów, opublikowanych w magazynach (w tym  „e-flux”, „Third Text”, „Journal of Utopian Studies”, „Praktyka Teoretyczna” i „Jacobin”). Aktualnie zajmuje się filozofią heglowską, zwłaszcza zagadnieniem dialektyki słabych, a także feministyczną teorią krytyczną i kulturami antyfaszyzmu. Jej kolejna książka, „Feminist Antifascism. Counterpublics of the Common”, ukaże się w 2021 roku. Mieszka w Warszawie.

Powiązane aktualności