←  Powrót
zdjęcie przedstawia Joel Stern & James Parker & Sean Dockray (Liquid Architecture)

Joel Stern & James Parker & Sean Dockray (Liquid Architecture)

Joel Stern australisjki kurator, badacz i artysta. Jest dyrektorem artystycznym Liquid Archi­tecture, organizacji zajmującej się sztuką dźwięku. Współpracował z najważniejszymi instytucjami kultury w Australii, organizując setki festiwali, koncertów, wystaw, konferencji naukowych oraz wydając publikacje poświęcone sztuce. 

James Parker australijski kurator i badacz związany z Instytutem Prawa Międzynarodowego i Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie w Melbourne. Jest dyrektorem programu badawczego „Prawo, dźwięk i międzynarodowość”. W swoich działaniach skupia się na relacji pomiędzy prawem, dźwiękiem i słuchaniem, z naciskiem na międzynarodowe prawo karne, prawo konfiktów zbrojnych (nazywane też międzynarodowym prawem humanitarnym) oraz prawem do prywatności. Jeden z kuratorów inicjatywy Liquid Archi­tecture.

Sean Dockray artysta, pisarz i programista. Zajmuje się polityką technologiczną, a szczególnie sztuczną inteligencją oraz algorytmami online. W swoich esejach poruszał także takie tematy jak: edukacja w sieci, militaryzacja uniwersytetów, digitalizacja książęk i zarządzanie ruchem. Jego ostatnie wystawy to „Eavesdropping” (City Gallery w Wellington), „OPEN SCORES: How to program the commons” (panke.gallery w Berlinie) oraz „Part of the Labyrinth” (Biennale w Göteborgu). Jest również założycielem non-profitowej organizacji Telic Arts Exchange w Los Angeles oraz inicjatorem The Public School i Aaaaaarg – platform służących do wymiany wiedzy.