←  Powrót

Aktualności

14.08.2020

Inicjatywa Liquid Architecture i Unsound łączą siły. Ogłaszamy projekt MACHINE LISTENING na Unsound 2020: Intermission.

Machine listening plakat

Technologia audio minionych generacji transmitowała, nagrywała lub przetwarzała dźwięk. W ostatnim czasie mamy już do czynienia z inteligentnymi asystentami osobistymi, głośnikami oraz innymi narzędziami, które przetwarzają sygnały oraz reagują na nie w czasie rzeczywistym. Wszyscy gromadzimy dzisiaj urządzenia, które się nam przysłuchują. Termin „machine listening” [nasłuch maszynowy] po raz pierwszy pojawił się kontekście muzyki komputerowej, ale dziś korzystają z niego zarówno naukowcy, jak i inżynierowie.


„Machine listening” jest jednak czymś więcej niż suchą dyscypliną naukową, nie jest też zwykłą nowinką technologiczną. To nowe ramię aparatu władzy/wiedzy, środek do pozyskiwania danych i narzędzie do kolonizacji, akumulacji kapitału, automatyzacji i kontroli. Zjawisko to wymaga namysłu – zarówno krytycznego, jak i artystycznego.


Unsoundu 2020: Intermission jest początkiem współpracy festiwalu z Liquid Architecture, australijską organizacją zajmującą się sztuką dźwięku. Efektem jest MACHINE LISTENING, interdyscyplinarny projekt dla edukatorów, artystów, muzyków, pisarzy i aktywistów.


Rzuć okiem na nasze wydarzenie na Facebooku. Jest tutaj.


Nasze badania skupiać się będą na problematyce i zagrożeniach nadchodzącego świata, zdominowanego przez nasłuchujące nas maszyny. Brzmi to pesymistycznie , ale nie pominiemy tu też pozytywnych aspektów tego zjawiska. Na nasze spotkania online będą składać się rozmowy, występy, prowokacyjne działania i teksty autorów z całego świata. Całość podzielimy na trzy sekcje, otwarte dla wszystkich:


2 października – Opór w świecie nasłuchujących maszyn przyszłości

3 października – Lekcja o tym, jak nie być słyszanym


4 października – Nasłuchując pandemicznie


Równocześnie z zajęciami zaprezentujemy program Massive Device Orchestration, złożony z eksperymentalnych dzieł sztuki. Będzie on dostępny online przez cały czas trwania festiwalu, od początku października. Na naszej stronie pojawi się także ogólnodostępny sylabus, który będzie zawierał wywiady, nagrania audio i wideo oraz eseje poświęcone relacjom pomiędzy człowiekiem i maszynami.


Jak mówią sami członkowie Liquid Architecture: „Mamy nadzieję, że pośród opresyjnych i łupieżczych form, jakie przybiera nasłuch państwowy i korporacyjny, będziemy w stanie obmyślić strategie, które pozwolą nam zmienić stosunek do nasłuchu maszynowego. Wierzymy, że można to osiągnąć za pomocą wzajemnej edukacji, eksperymentów czy zastosowania wspólnej taktyki oporu. Praktyki te będziemy realizować poprzez aktywizm na polu technologicznym. Chcemy wysuwać nowe postulaty, obmyślać alternatywne infrastruktury i proponować nowe zachowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu twórców i wytwórców kultury - których praca i badania mają kluczowe znaczenie dla tego rodzaju projektów – mierzy się z postępującą niepewnością w erze pandemii, a ich przyszłość jest niepewna. Z tego powodu liczymy też na to, że projekt ten będzie działał jako quasi-instytucja, że będzie platformą do edukacji wzajemnej i sposobem na opór w świecie nasłuchujących maszyn przyszłości"


Niebawem więcej szczegółów, w tym nazwiska samych uczestników projektów. Trzymaj rękę na pulsie!