NCK

Jana Pawła II 232 Kraków

stop: Plac Centralny im. R. Reagana

trams: 4, 10, 16, 21, 22, 62

buses: 103, 163, 174, 502, 642, 662