←  Powrót
zdjęcie przedstawia Olga Drenda

Olga Drenda

Olga Drenda – pisarka, tłumaczka, antropolożka zainteresowana duchologią i estetyką lat transformacji w Polsce i Europie Środkowowschodniej. Autorka świetnie przyjętych książek „Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji”, „Czyje jest nasze życie”, „Wyroby. Pomysłowość wokół nas” czy „Książka o miłości”, którą napisała wraz z Małgorzatą Halber. Od 2013 roku prowadzi Duchologię, fanpage poświęcony latom 80. i 90.