O UNSOUNDZIE

You are in the archives

Go back to the current page
←  Powrót

O UNSOUNDZIE

O UNSOUNDZIE

Unsound poświęcony jest szeroko rozumianej muzyce współczesnej. Brzmieniom, które wymykają się gatunkowym klasyfikacjom – nowym, eksperymentalnym i nieoczywistym. Na przestrzeni 20 lat działania festiwal zyskał renomę inicjatywy, która pozwala zaistnieć świeżo powstałym scenom muzycznym i radykalnym sposobom rozumienia dźwięku.


Festiwal powstał w 2003 roku, ale nie cieszył się wtedy takim szacunkiem jak obecnie. Podczas pierwszej edycji zostaliśmy wyrzuceni z klubu za prezentowanie zbyt dziwnej muzyki. Główna edycja festiwalu odbywa się co roku w Krakowie. Regularnie organizowane są również wydarzenia w Londynie, Nowym Jorku, Toronto i Adelajdzie. Unsound odpowiada również za produkcję piętnastu wydarzeń w Europie Wschodniej, Azji Centralnej oraz na Kaukazie. 


Unsound zleca również nowe widowiska i inicjuje współpracę między artystami z różnych krajów, adaptuje i ożywia opuszczone przestrzenie, zarządza nowatorskimi artystami oraz znany jest z inspirowanej dźwiękiem marki perfum Ephemera. Unsound to także platforma inicjująca projekty artystyczne oraz label wydający płyty i książki.