Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundację Tone Muzyka i Nowe Formy Sztuki

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), przedstawiamy poniższą informację dotyczącą Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundacja Tone Muzyka i Nowe Formy Sztuki.

Kto jest administratorem twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Tone Muzyka i Nowe Formy Sztuki z siedzibą w Krakowie ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297651, zwaną dalej Tone.

Kontakt do Administratora Ochrony Danych w Tone:
adres e-mail: [email protected]

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przekazywania Ci informacji na temat organizowanych przez Tone wydarzeń w szczególności związanych z festiwalem Unsound.

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, lub do czasu aż zażyczysz sobie aby Twoje dane nie były dłużej przez nas przetwarzane.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?
Przysługuje Ci prawo do:
1. dostępu do treści danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Tone przetwarza Twoje dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji o odbiorcach, którym ujawniono Twoje dane.
2. sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia danych niekompletnych;
3. żądania usunięcia danych osobowych;
4. przenoszenia danych osobowych, tj. ich otrzymania i przekazania innemu Administratorowi danych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody, przed jej wycofaniem.
Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest w następujący sposób:
pisemnie na adres: Fundacja Tone Muzyka I Nowe Formy Sztuki z siedzibą w Krakowie ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków;
mailowo na adres: [email protected]

Przeglądasz stronę archiwalną

Powrót do strony głównej